Standart CD
 12 cm. 700 MB A Grade
Standart DVD
 12 cm. 4,7 GB A Grade
Mini CD
 8 cm. 180 MB A Grade
Mini DVD
 8 cm. 1.2 GB A Grade
Kartvizit CD
 6 cm.-8 cm. 45MB A Grade
Bask� Yok
Serigrafik Bask� (5 Renk CMYK+Beyaz)
 CD �zerine Do�rudan Uygulan�r
 Y�ksek Adetlerde En Yayg�n Bask� Y�ntemidir
Sticker (CD �zerine Etiket Yap��t�rma)
 Renkli Fotokopi ile Ka��t Etiketlere Yap�lan Bask�d�r
 Daha Sonra Bu Etiketler, Elle CD �zerine Yap��t�l�r.
 �ptidai g�r�nt�s�nden dolay� T�TAN Tavsiye ETMEZ
Kay�t YOK
 (CD/DVD'lere Veri Kopyalanmayacak)
Kay�t VAR
 (CD/DVD'lere Veri Kopyalanacak)
 Ambalaj Yok
  STANDARD ZARF
Pencereli Beyaz Zarf
PVC Saydam Zarf
  BASKILI ZARF
Kapaks�z Karton Zarf
Yar�m Kapak Karton Zarf
Tam Kapak Cepli Karton Zarf
 PLAST�K CD KUTUSU
Std.CD Kutusu (10mm)
�nce CD Kutusu (5mm)
�stiridye Kutu
 PLAST�K DVD KUTUSU
Std.DVD Kutusu (14mm)
�nce DVD Kutusu (9mm)
 D�J�PAK
CD Trayli Dijipak
DVD Trayli Dijipak
Eval� Dijipak
    KUTU RENG�
 Se�ilen �zelliklere g�re medya adedi
Titan Bilgisayar, cd bask�, cd kay�t, cd kopyalama, cd �zeri serigraf bask�, cd �o�alt�m, cd �retim, cd duplication, cd replication, cd baski, cd record, cd kayit, cd �o�altma, cd cogaltim ve ayr�ca dvd bask�, dvd kopyalama, dvd kay�t, dvd �zeri serigraf bask�, dvd �o�alt�m, dvd �retim, dvd duplication, dvd replication, dvd record, dvd baski, dvd kayit, dvd �o�altma, dvd cogaltim alanlar�nda uzmanla�m�� ve yat�r�mlar�n� bu y�nde ger�el�tirmi�tir.